Oznamy

Nácviky 2015:
 
20.5. streda          -        od 16:30 do 18:00
25.5. pondelok            od 16:30 do 18:00
27.5. streda          -        od 16:30 do 18:00
28. 5. ŠTVRTOK   -        18:00 - 20:00