Folklórne združenie Drienka Trnava

 

Cieľom združenia je uchovávať, dokumentovať, propagovať, šíriť a rozvíjať slovenské ľudové kultúrne dedičstvo, najmä piesne, tance, ľudovú slovesnosť , výchova detí a mládeže k úcte k tradíciám a spájanie minulosti so súčasnosťou.

 

Združuje deti a mládež so záujmom o slovenské ľudové kultúrne dedičstvo v detskom folklórnom súbore Drienka Trnava.

Vykonáva vlastné kultúrne aktivity a podujatia. Pravidelne organizuje Vianočné koncerty, výchovné koncerty pre základné školy v Trnave a Folklórny víkend na Planinke spojený s praktickou výukou ľudových tancov a piesní a oboznámením detí s tradičnou remeselnou výrobou na Slovensku.