Repertoár

1. Za dzedzinu na pažiti  - hry a tance z Trakovíc

2. Povedal mi jeden chlapec - hráme sa na pekárov chleba

3. Pri muzike - dievčenské koleso a rozkazovačky z Jasloviec

4. Jar prišla - jarné chorovody a zvykoslovie z Jasloviec

5. Tak idú páni, vojaci a sedliaci - hry z Orešian

6. Ten susedú syn - dievčenské spevy a tanec z Myjavy