2%

Informácie a tlačivá na poukázanie 2% z dane z príjmu, ako aj údaje o občianskom združení, nájdete na stránke :

www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=13210

ĎAKUJEME